แห่พระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดนางชี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร