วันมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สนาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์