กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   

Крым купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки

Анталия купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки นางสาวภัทธิยา   การมาสม

go here ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         

สิบเอกชาตรี  รับพร

ครู คศ.3

 

นางประสิทธิ์  เมืองชมภู

ครู คศ.2

 

นายชัยราวี   ลาผม

ครู คศ.3

         

 

นายกิตติ   โสภาที

ครู คศ.1

 

 

 

 

นายวีระชัย  เสนารักษ์

ครู คศ.1

         
   

Career-012-tanasin

นายธนะสิน  รอดทรัพย์

ครูอัตราจ้าง