ผู้บริหารสถานศึกษา

     001-chanin-3    
   

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
   

 

   
 

 

   

   

 

   

นายสำราญ  ญาณสว่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน