ผู้บริหารสถานศึกษา

     

001-santipong

นายสันติพงศ์  ชินประดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
 

   

   

 

   

นายสำราญ  ญาณสว่าง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน