ผู้บริหารสถานศึกษา

     001-chanin-3    
   

ดร.ชนินทร์ คะอังกุ

ผู้อำนวยการโรงเรียน