กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

source link  

 

source url

Энгоми купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด

Белоцарск купить закладку: кокаин, героин, гашиш, спайс, экстази, мефедрон, амфетамин, мдма, шишки и бошки ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   

 

         

นางสาวณัฐวรรณ  เสตะกลัมพ์

ครู คศ.3

 

นางฑิติวรรณ   กิจแก้ว

ครู คศ.2

 

 

นางอัญรัตน์  ลีละเกียรติ

ครู คศ.1

 

         

นางสาวศิริพร   จำปา

ครู คศ.1

     

นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์

ครู คศ.1

         
   

นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา

ครูอัตราจ้าง