กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

Telegram:@RTDrugs купить закладки скорость, гашиш, бошки, амфетамин, мефедрон, кокаин, героин  

 

https://shiwa.tech

นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   

 

         

นางสาวณัฐวรรณ  เสตะกลัมพ์

ครู คศ.3

 

นางฑิติวรรณ   กิจแก้ว

ครู คศ.2

 

 

นางอัญรัตน์  ลีละเกียรติ

ครู คศ.1

 

         

นางสาวศิริพร   จำปา

ครู คศ.2

     

นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์

ครู คศ.1

         
   

นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา

ครูอัตราจ้าง