ผู้อำนวยการโรงเรียน

001-chanin-3

ดร.ชนินทร์  คะอังกุ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

อัตลักษณ์

ประพฤติงาม นามลูกพระเจ้าตาก

เอกลักษณ์

กระบี่กระบองเป็นเลิศ

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    >> ครูศิริพร จำปา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

    >> ครูชัยราวี ลาผม

 

 

    >> ครูภัทธิยา การมาสม

           (สำหรับการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา ควรเปิดจากโปรแกรม Puffin Web Browser)

 

   >> ครูกิตติ โสภาที

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

   >> ครูยุพิณ ศาลางาม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

101720

โบรชัวร์กิจกรรม

 page63-022   page63-021  page63-020             

รูปภาพเพิ่มเติม...

แจ้งข่าว/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ (คลิกnew1

รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์ (คลิก

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (DLTV) 

  - รายละเอียด (การเรียนผ่านระบบออนไลน์ DLTV)

  - รายละเอียด (ตารางการเรียนผ่านระบบออนไลน์ DLTV)

---------------------------------------------------

ข่าวล่าสุด

IMAGE โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรม "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา"
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     งานลูกเสือ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา... Read More...
IMAGE กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     งานอนามัย โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์... Read More...
IMAGE กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561
     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... Read More...

ปรัชญา

เรียนดี  มีคุณธรรม 

บำเพ็ญประโยชน์

วินัยรุ่งโรจน์  การกีฬา  วิชาสรรพ์

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จะจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวนำเทคโนโลยี มีความประพฤติงาม ชำนาญทักษะและความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์น่าสนใจ