ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์จัดการต้อนรับ ดร.มนพมนตรี สกลศิลป์ศิริ ผู้อำนวยการ และ นายสำราญ ญาณสว่าง รองผู้อำนวยการ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 

 

 

 

 

 ดูภาพเพิ่มเติม >> ต้อนรับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์