การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสถานศึกษา
     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู ที่เข้าตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)พร้อมทั้งให้กำลังใจกับคณะครูที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

S  1851408 resize

S  1851413 resize

S  1851422 resize

S  1851423 resizeS  1851408 resize

 
 
การติดตามโครงการเรียนฟรี 12 ปี อย่างมีคุณภาพ
     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ให้การต้อนรับ นางสาวธนศร อุ่นยืนยง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่ได้มาดำเนินการติดตามโครงการเรียนฟรี 12 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 1646 resize

 IMG 1644 resize

IMG 1640 resize

IMG 1649 resize

 
 
การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 IMG 1347 resize

IMG 1298 resize

IMG 1336 resize

IMG 1370 resize

 
 
การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียยน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 IMG 1238 resize

IMG 1212 resize

IMG 1281 resize

IMG 1290 resize

 
 
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

 5

6

9

11

 
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
     ดร.ชนินทร์ คะอังกุ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวรเทพี โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 0428 resize

IMG 0429 resize

IMG 0430 resize

IMG 0438 resize

 
 
กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563
     สำนักเรียน คณะเขตธนบุรี ร่วมกับโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2563 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564ณ สนามสอบ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 img00 005

img00 069

img00 087

img00 090