กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG00 002    

ดูภาพเพิ่มเติม>>/ กิจกรรมวันสุนทรภู่(1) / กิจกรรมวันสุนทรภู่(2)