น้องอำลาพี่

     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมน้องอำลาพี่ โดยเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้อำลาพี่ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 0137 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>น้องอำลาพี่

 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพลารักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์