พิธีประดับอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

     งานลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดพิธีประดับอินทรธนู ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนาม โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 0204 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>พิธีประดับอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่