วันตรุษจีน

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนและวัฒนธรรมจีน ในกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน และการตอบปัญหาชิงรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

599902    

ดูภาพเพิ่มเติม>>วันตรุษจีน