กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ

    โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมกับ โรงเรียนวัดอินทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายเชาวลิต รัตนศิลปกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และประธานชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนวัดอินทาราม จัดกีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ซึ่งธีมของงานคือ "เล่นกีฬาด้วยหัวใจ สามัคคี มีวินัย" โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างทั้งสองโรงเรียนที่อยู่ในย่านตลาดพลู ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี และประธานกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 4 เป็นประธานเปิดงาน

IMG 5958 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ(1)/

                    กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ(2)/

                    กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ(3)/

                    กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ(4)/

                    กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ(5)/

                    กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ(6)/

                    กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ(7)/

                    กีฬาประเพณี อร. - ธ.บ.ว. ตลาดพลูเกมส์ ครั้งที่ 3ิ(8)