อบรมภาษาจีน

     นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เข้ารับการอบรมภาษาจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

S  22175746    

ดูภาพเพิ่มเติม>>อบรมภาษาจีน