งานสัปดาห์ห้องสมุด

     งานห้องสมุดโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด "เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ตามรอยศาสตร์พระราชา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจันทรพิทักษ์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ โดย นายสำราญ ญาณสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมประกวดแข่งขันต่างๆ ซึ่งไฮไลท์ของงานนี้อยู่ที่การประกวดชุด News paper ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการประดิษฐ์ชุดจากหนังสือพิมพ์ แล้วนักเรียนแต่ละห้องก็ทำออกมาได้อย่างสวยงาม

IMG 0675 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>งานสัปดาห์ห้องสมุด