เปิดโลกแห่งภาษากับเทรนด์อาชีพปัจจุบันสูอนาคต

     นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมงาน Open House "เปิดโลกแห่งภาษากับเทรนด์อาชีพปัจจุบันสูอนาคต" เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

11003    

ดูภาพเพิ่มเติม>>เปิดโลกแห่งภาษากับเทรนด์อาชีพปัจจุบันสูอนาคต