ลูก ธ.บ.ว. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะภาษาจีน

     นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทร้องเพลงจีน ระดับเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทคัดลายมือจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

S  21438467    

ดูภาพเพิ่มเติม>>ลูก ธ.บ.ว. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะภาษาจีน