สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 โดย นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน ในกิจกรรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแสดงของนักเรียน และการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่างๆ นอกจากนี้ยังมีซุ้มแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ และผลงานของนักเรียนอีกมากมาย เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 9858 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์(1)/สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์(2)/สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์(3)