ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ในโครงการ บวร บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลาจาริณี

     นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ในโครงการ บวร บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลาจาริณี เขตธนบุรี / วัดราชคฤห์วรวิหาร / โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ร่วมใจภักดิ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

IMG 8745 resize    

ดูภาพเพิ่มเติม>>ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ในโครงการ บวร บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและบวชศีลาจาริณี