รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

    นักเรียนโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

S  5488645    

ดูภาพเพิ่มเติม>> รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ