การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

source site     โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

follow link IMG 0724    

ดูภาพเพิ่มเติม>>การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน