โครงการ “ศิลปินสัญจร”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา