เปิดโลกแห่งภาษากับเทรนด์อาชีพปัจจุบันสูอนาคต

เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ